تمام شده

جشنواره ماریناسان

تاریخ اتمام

۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تعداد برندگان:

1,581 نفر

جوایز جشنواره

5 میلیون تومان

15 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

100 هزار تومان کارت هدیه

1,491 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

یک میلیون تومان

75 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان