جشنواره هنکل
تمام شده

جشنواره هنکل

تاریخ شروع

۵ اسفند ۱۴۰۰

تاریخ اتمام

۵ فروردین ۱۴۰۱

مشارکت:

3,421 ثبت کد

تعداد برندگان:

1,728 نفر

جوایز جشنواره

150 هزار تومان کارت هدیه

1,716 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

ماشین لباسشویی پاکشوما

7 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

جاروبرقی پاکشوما

5 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان