فعال

جشنواره محصولات چین چین 1403

جشنواره محصولات چین چین 1403

 به ازای خرید هر محصول از محصولات چین چین برنده جوایز نفیس این جشنواره از افق کوروش شوید. جوایز :
  1. یک کمک هزینه خرید خودرو به ارزش 350 میلیون تومان

  2. 10 کمک هزینه خرید گوشی هوشمند به ارزش 10 میلیون تومان

  3. 10 جایزه 5 میلیون تومانی* جهت شرکت در قرعه کشی حتما شماره همراه خود را به صندوقدار اعلام نمایید.

تاریخ شروع

۲۰ تیر ۱۴۰۳

تاریخ اتمام

۲۰ مرداد ۱۴۰۳