تمام شده

جشنواره نوروزي نسکوئيک

جشنواره نوروزي نسکوئيک

با خرید هر یک بسته پودر مکمل شیر نسکوئیک، 1 امتیاز برای شرکت در قرعه کشی جشنواره نوروزی نسکوئیک دریافت کنید.200 کارت 500 هزار تومانی        
جشنواره نوروزی نسکوئیک از تاریخ 15 اسفند ماه 98 در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شروع شد.

شرایط جشنواره به شرح ذیل می باشد:

بازه زمانی جشنواره:

شروع : 15 اسفند 98

پایان : 31 فروردین 99شرایط شرکت:

دریافت کد قرعه کشی و دریافت یک شانس،به ازای خرید هر یک بسته "پودر مکمل شیر نسکوئیک".

کد قرعه کشی ذیل فاکتور را در سامانه :وارد نمایید.

تاریخ شروع

۱۳ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ اتمام

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹