تمام شده

جشنواره تحفه

تاریخ اتمام

۲۹ اسفند ۱۳۹۹

تعداد برندگان:

110 نفر

جوایز جشنواره

15 میلیون تومان

10 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

یک میلیون تومان

100 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان