تمام شده

جشنواره صد در صد

جشنواره صد در صد

تاریخ شروع

۲۹ دی ۱۳۹۹

تاریخ اتمام

۲۹ اسفند ۱۳۹۹

مشارکت:

1,878,164 ثبت کد

تعداد برندگان:

80 نفر

جوایز جشنواره

50 میلیون تومان

80 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان