تمام شده

جشنواره خريد باصرفه

جشنواره خريد باصرفه

تاریخ شروع

۱ مرداد ۱۴۰۰

تاریخ اتمام

۲۸ اسفند ۱۴۰۰

مشارکت:

6,812,819 ثبت کد

تعداد برندگان:

40 نفر

جوایز جشنواره

50 میلیون تومان

40 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

جستجوی برندگان