تمام شده

جشنواره گلستان

تاریخ اتمام

۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تعداد برندگان:

1,418 نفر

جوایز جشنواره

5 میلیون تومان

90 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

200 هزار تومان کارت هدیه

1,319 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

20 میلیون تومان

9 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان