جشنواره محصولات ویتانا
تمام شده

جشنواره محصولات ویتانا

تاریخ شروع

۲۹ دی ۱۴۰۰

تاریخ اتمام

۲۹ بهمن ۱۴۰۰

مشارکت:

3,310 ثبت کد

تعداد برندگان:

78 نفر

جوایز جشنواره

10 میلیون تومان

7 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

یک میلیون تومان

70 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

70 میلیون تومان

1 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان