جشنواره ستاک
تمام شده

جشنواره ستاک

جوایز :
• جایزه نقدی 50 میلیون تومان - 1 عدد
• جایزه نقدی 25 میلیون تومان - 5 عدد
• جایزه نقدی 5 میلیون تومانی - 10 عدد
• جایزه نقدی 2 میلیون تومانی - 50 عدد

تاریخ اتمام

۳۰ آذر ۱۴۰۰

تعداد برندگان:

66 نفر

جوایز جشنواره

جایزه 50 میلیون تومانی

1 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

جایزه 25 میلیون تومانی

5 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

جایزه 5 میلیون تومانی

10 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

کارت‌هدیه 2 میلیون تومانی

50 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان