تمام شده

جشنواره صباح 1402

جشنواره صباح 1402

با خرید هر محصول صباح در افق کوروش از 12 بهمن ماه تا 12 اسفند ماه یک شانس برای شرکت در قرعه کشی جوایز زیر خواهید داشت: یک دستگاه خودرو کوییکیک جایزه 500 میلیون ریالی10 ربع سکه بهار آزادی خرید هر محصول= 1 امتیازبه ازای هر خرید بصورت خودکار در قرعه کشی بزرگ جشنواره صباح شرکت داده خواهید شدتا 12 اسفند ماه برای افزایش شانس فرصت دارید!

تاریخ شروع

۱۲ بهمن ۱۴۰۲

تاریخ اتمام

۱۲ اسفند ۱۴۰۲