تمام شده

جشنواره اويلا و فاميلا

جشنواره اويلا و فاميلا

تاریخ شروع

۳۰ دی ۱۳۹۷

تاریخ اتمام

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

تعداد برندگان:

4,407 نفر

جوایز جشنواره

200 هزار تومان کارت هدیه

2,126 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

10 میلیون تومان

60 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

سفر به کیش

100 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

سرویس قابمله

2,121 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

جستجوی برندگان