جشنواره اویلا و فامیلا
تمام شده

جشنواره اویلا و فامیلا

تاریخ شروع

۱ بهمن ۱۳۹۷

تاریخ اتمام

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

تعداد برندگان:

4,409 نفر

جوایز جشنواره

کارت هدیه 200 هزار تومانی

2,126 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

جایزه ده میلیون تومانی

60 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

سفر به کیش

101 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

سرویس قابمله

2,122 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان