تمام شده

جشنواره ماي‌ بي‌بي و ماي ليدي

جشنواره ماي‌ بي‌بي و ماي ليدي

تاریخ شروع

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

تاریخ اتمام

۲۶ فروردین ۱۳۹۸

تعداد برندگان:

22,564 نفر

جوایز جشنواره

100 هزار تومان کارت هدیه

22,564 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان