تمام شده

جشنواره چای بلوط

جشنواره چای بلوط

تاریخ شروع

۱ اسفند ۱۳۹۷

تاریخ اتمام

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

تعداد برندگان:

20 نفر

جوایز جشنواره

50 میلیون تومان

10 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

150 هزار تومان کارت هدیه

10 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

جستجوی برندگان