تمام شده

جشنواره زنگ اول، سلامتي

جشنواره زنگ اول، سلامتي

در جشنواره "زنگ اول، سلامتی"، با خرید از فروشگاه‌های افق کوروش در سراسر ایران برنده تبلت در افق کوروش شوید.  یک ماه : 600 تبلت نحوه برنده شدن در جشنواره "زنگ اول، سلامتی" شرایط جشنواره به شرح ذیل می باشد: بازه زمانی جشنواره: شروع : 22شهریور 99 پایان : 20 مهر شرایط شرکت: دنت: هر 10 هزار تومان خرید از محصولات دنت معادل 1 شانس چی توز:  هر 10 هزار تومان خرید از محصولات چی توزمعادل 1 شانس نادی: هر 10 هزار تومان خرید از محصولات نادی معادل 1 شانس ویتانا: هر 10 هزار تومان خرید از محصولات ویتانا معادل 1 شانس نسکوئیک: هر 10 هزار تومان خرید از محصولات نسکوئیک معادل 1 شانس میکس لند: هر 10 هزار تومان خرید از محصولات میکس لند معادل 1 شانس دریافت کد قرعه کشی در زیر فاکتور و یا از طریق پیامک (ممکن است ارسال پیامک تا 24 ساعت بعد ارسال شود) کد قرعه کشی ذیل فاکتور رابا شماره گیری کد دستوری : وارد نمایید. اطلاعات بیشتر در : school.okcs.com

تاریخ شروع

۲۱ شهریور ۱۳۹۹

تاریخ اتمام

۲۰ مهر ۱۳۹۹