تمام شده

جشنواره 100 ماه خریدت

تاریخ اتمام

۲۹ اسفند ۱۳۹۹

تعداد برندگان:

72 نفر

جوایز جشنواره

50 میلیون تومان

72 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان