تمام شده

جشنواره مای

تاریخ اتمام

۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تعداد برندگان:

100 نفر

جوایز جشنواره

500 هزار تومان کارت هدیه

100 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان