تمام شده

جشنواره دومینو 1

تاریخ اتمام

۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تعداد برندگان:

222 نفر

جوایز جشنواره

پژو 206

1 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

5 میلیون تومان

20 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

200 هزار تومان کارت هدیه

200 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

خودرو

1 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان