تمام شده

جشنواره دومینو 2

تاریخ اتمام

۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تعداد برندگان:

1,399 نفر

جوایز جشنواره

5 میلیون تومان

90 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

200 هزار تومان کارت هدیه

1,000 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

500 هزار تومان کارت هدیه

300 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

20 میلیون تومان

9 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان