تمام شده

جشنواره چای فامیلا

تاریخ اتمام

۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تعداد برندگان:

605 نفر

جوایز جشنواره

200 هزار تومان کارت هدیه

599 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان

25 میلیون تومان

6 نفر برنده این جایزه شدند.

مشاهده برندگان