جشنواره ۱۰۰ میلیون تومانی
تمام شده

جشنواره ۱۰۰ میلیون تومانی

تعداد مراحل:
۴۰
تعداد شانس‌ها:
۴,۱۵۷,۴۹۵
تعداد برندگان:
۸۰

تعداد برندگان: ۸۰

۰۹۳۶***۸۸۵۷

قرعه کشی ۱۷ فروردین

کرج

فروشگاه کرج شهريار فردوسيه

۰۹۱۹***۰۰۳۰

قرعه کشی ۱۷ فروردین

پاکدشت

فروشگاه پاکدشت ميدان قوهه

۰۹۱۲***۶۴۸۰

قرعه کشی ۱۶ فروردین

تهران

فروشگاه تهران اندرزگو

۰۹۳۷***۷۲۴۷

قرعه کشی ۱۶ فروردین

تهران

فروشگاه تهران چهل و هفت نارمک

۰۹۱۳***۵۶۳۸

قرعه کشی ۱۵ فروردین

ابرکوه

فروشگاه ابرکوه يزد يک

۰۹۰۱***۶۷۵۳

قرعه کشی ۱۵ فروردین

قدس

فروشگاه قدس سرخه حصار

۰۹۱۲***۵۳۶۱

قرعه کشی ۱۴ فروردین

تهران

فرانچايز تهران زمزم۲

۰۹۱۲***۳۲۲۷

قرعه کشی ۱۴ فروردین

تهران

فروشگاه تهران شهرآرا کليسا