برندگان جشنواره های افق کوروش

42,895 برنده در 15 جشنواره
جشنواره:

جشنواره ستاک

جایزه:

جایزه 25 میلیون تومانی

استان:

همه استان‌ها

شهر:

همه شهرها

تعداد برندگان بر اساس فیلترها:

5 نفر

تعداد کل برندگان:

42,895 نفر


0918***7591
جشنواره ستاک

جایزه 25 میلیون تومانی

کرمانشاه

فرانچايز کرمانشاه بلوار مدني

0919***0833
جشنواره ستاک

جایزه 25 میلیون تومانی

بجنورد

فرانچايز بجنورد جاجرم دو

0993***6903
جشنواره ستاک

جایزه 25 میلیون تومانی

فسا اعتصامي

فرانچايز فسا اعتصامي فر دو

0901***0566
جشنواره ستاک

جایزه 25 میلیون تومانی

نجف آباد

فرانچايز نجف آباد پانزده خرداد

0930***6746
جشنواره ستاک

جایزه 25 میلیون تومانی

کرج

فروشگاه کرج گلشهر