برندگان جشنواره های افق کوروش

73,937 برنده در 34 جشنواره
جشنواره:

جشنواره سهم همسایگی

جایزه:

500 هزار تومان

استان:

همه استان‌ها

شهر:

همه شهرها

تعداد برندگان بر اساس فیلترها:

36,556 نفر

تعداد کل برندگان:

73,937 نفر


0911***7212
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

مازندران

فروشگاه بابل جانبازان

0912***5700
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

تهران

فروشگاه تهران ميرداماد

0937***2120
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

البرز

فروشگاه کرج شهرک سپاه

0912***2614
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

تهران

فروشگاه تهران شهرک راه آهن

0935***6015
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

قدس

فروشگاه قدس شهرک ابريشم

0935***4837
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

اصفهان

فرانچايز اصفهان ارغوانيه

0912***4536
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

تهران

فروشگاه تهران بريانک

0919***8728
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

همدان

فروشگاه همدان طالقاني

0912***7024
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

اسلامشهر

فروشگاه اسلامشهر زرافشان

0912***0080
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

مازندران

فروشگاه نکا انقلاب

0912***8966
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

فارس

فروشگاه شيراز فضل آباد

0915***4741
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

خراسان رضوی

فرانچايز مشهد ميدان لادن

0917***2835
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

بوشهر

فروشگاه جم جام جم

0915***2642
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

خراسان شمالی

فرانچايز بجنورد چهارراه جمهوري

0914***8314
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

آذربایجان غربی

فرانچايز ماکو وليعصر

0913***2814
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

اصفهان

فرانچايز اصفهان نظر غربي

0912***0934
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

تهران

فرانچايز تهران فلکه چهارم تهرانپارس

0911***6089
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

نور

فروشگاه نور امام خميني

0916***1235
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

شیراز

فروشگاه شيراز ايمان شمالي

0918***2600
جشنواره سهم همسایگی

500 هزار تومان

کرمانشاه

فروشگاه كرمانشاه دادگستري