جشنواره ۱۰۰%
تعداد مراحل:
40
تعداد شانسها:
4,157,495
تعداد کل برندگان:
80
تعداد مراحل:
40
تعداد شانسها:
4,157,495
تعداد برندگان:
80

برندگان ۵۰ میلیون تومانی

0936***8857

قرعه کشی 17 فروردین

کرج

فروشگاه کرج شهريار فردوسيه

0919***0030

قرعه کشی 17 فروردین

پاکدشت

فروشگاه پاکدشت ميدان قوهه

0912***6480

قرعه کشی 16 فروردین

تهران

فروشگاه تهران اندرزگو

0937***7247

قرعه کشی 16 فروردین

تهران

فروشگاه تهران چهل و هفت نارمک

0913***5638

قرعه کشی 15 فروردین

ابرکوه

فروشگاه ابرکوه يزد يک

0901***6753

قرعه کشی 15 فروردین

قدس

فروشگاه قدس سرخه حصار

0912***5361

قرعه کشی 14 فروردین

تهران

فرانچايز تهران زمزم2

0912***3227

قرعه کشی 14 فروردین

تهران

فروشگاه تهران شهرآرا کليسا

0915***6023

قرعه کشی 13 فروردین

مشهد

فروشگاه مشهد شريعتي مرواريد

0919***1853

قرعه کشی 13 فروردین

مشهد

فروشگاه مشهد استقلال

0913***7674

قرعه کشی 12 فروردین

شهر کرد

فرانچايز شهركرد شلمزار

0919***3759

قرعه کشی 12 فروردین

کرج

فروشگاه کرج باغستان غربي

0935***8015

قرعه کشی 11 فروردین

بابل

فروشگاه بابل فرهنگ شهر

0912***6136

قرعه کشی 11 فروردین

نوشهر

فرانچايز نوشهر هما فران

0921***6089

قرعه کشی 10 فروردین

سنقز

فروشگاه سنقر زنبق

0914***0700

قرعه کشی 10 فروردین

سردشت

فرانچايز سردشت بلوار عليپور