صد ماه خریدت، الان تو جیبت

برندگان 50 میلیون تومانی

0938***8634

قرعه کشی 10 آبان

تایباد

فرانچايز تايباد بلوار امام حسين

0919***7696

قرعه کشی 9 آبان

زنجان

فروشگاه خرمدره وليعصر

0903***0587

قرعه کشی 8 آبان

بندر ماهشهر

فرانچايز سربندر خليج فارس

0902***1740

قرعه کشی 7 آبان

آستارا

فروشگاه آستارا مطهري

0913***9083

قرعه کشی 6 آبان

ارزوئیه

فرانچايز ارزوئيه سيدالشهداء

0913***6631

قرعه کشی 5 آبان

کرمان

فروشگاه کرمان راين

0919***8723

قرعه کشی 4 آبان

تهران

فروشگاه تهران اجاره دار

0915***7987

قرعه کشی 3 آبان

بیرجند

فروشگاه بيرجند سپيده

0917***0561

قرعه کشی 2 آبان

شیراز

فرانچايز شيراز فتح المبين

0912***4394

قرعه کشی 1 آبان

تهران

فروشگاه تهران جهان آرا دو

0911***8034

قرعه کشی 30 مهر

بابلسر

فروشگاه بابلسر مياندشت

0937***5539

قرعه کشی 29 مهر

قزوین

فروشگاه قزوين شهرک صنعتي

0910***7768

قرعه کشی 28 مهر

پرند

فروشگاه پرند مپسا فاز 5

0939***5773

قرعه کشی 27 مهر

مهاباد

فروشگاه مهاباد کشاورز

0912***2129

قرعه کشی 26 مهر

اسلامشهر

فرانچايز اسلامـشهـر چهاردانگه

0911***2709

قرعه کشی 25 مهر

گرگان

فرانچايز گرگان جديد